Přepisy článků - instrukce

Jedná se o přepis článku, který Vám dodáme. Odměny se budou odvíjet od rozsahu článku, který dodáme. Za každou zakázku můžete získat bonus ve výši 0 – 30%, podle našeho vyhodnocení článku (viz odstavec Bonusy). Rozsah přepisu by měl zhruba odpovídat rozsahu originálu, nebo může být přepis delší. Neměl by však být výrazně kratší.

Budeme objednávat dva druhy přepisů:

Zjednodušené přepisy

U zjednodušeného přepisu stačí v každé větě přepsat několik slov. Slova je nutné přepsat tak, aby byl význam vět a celého článku zachován. Pro přepisy slov můžete používat synonyma (pro nalezení synonym můžete použít například databázi http://www.slovnik-synonym.cz/). Struktura článku může zůstat totožná s originálem.

Příklad:

Originál: Existují dvě základní skupiny dřevěných podlah, které je rozdělují podle toho, zda jsou jednotlivé části složeny z jednotného kusu dřeva (masivní podlahy) nebo zda jsou složeny z více vrstev (vícevrstvé podlahy).

Zjednodušený přepis: Rozlišujeme dvě hlavní skupiny dřevěných podlah, které dřevěné podlahy rozčleňují podle toho, zda jsou dílčí části podlahy vyrobeny z jednoho kusu dřeva (masivní podlahy) nebo zda jsou poskládány z několika vrstev (vícevrstvé podlahy).

Odměny

1 NS = 20 Kč

2 NS = 40 Kč

3 NS = 60 Kč

4 NS = 80 Kč

5 NS = 100 Kč

6 NS = 120 Kč

Kompletní přepisy

Při vytváření kompletního přepisu si důkladně přečtěte informace ve článku, který Vám zašleme a jednotlivé části článku přepište vlastními slovy. Po dokončení článku by se mělo jednat o naprosto unikátní text. Více odborné části textu (odborné názvy), případně citace a podobné části mohou zůstat stejné, jako v originálu (není-li v zadání zakázky uvedeno jinak). Ve článku můžete použít i nové informace, které se v zadání nevyskytují. Musí být ovšem odborně správné.

Příklad

Originál: Existují dvě základní skupiny dřevěných podlah, které je rozdělují podle toho, zda jsou jednotlivé části složeny z jednotného kusu dřeva (masivní podlahy) nebo zda jsou složeny z více vrstev (vícevrstvé podlahy).

Kompletní přepis: Dřevěné podlahy můžeme rozdělit na dvě skupiny podle jejich složení. První a tou kvalitnější skupinou jsou masivní dřevěné podlahy, které se vyrábějí z jednoho kusu dřeva. Do druhé skupiny můžeme zařadit takzvané vícevrstvé podlahy, jak název napovídá, jedná se o dřevěné podlahy, které jsou poskládány z několika vrstev.

Odměny

1 NS = 30 Kč

2 NS = 60 Kč

3 NS = 90 Kč

4 NS = 120 Kč

5 NS = 150 Kč

6 NS = 180 Kč

Bonusy

Každý článek budeme kontrolovat a vyhodnocovat kvalitu, unikátnost, rozmanitost slov atd. Za každý článek můžete získat bonus ve výši 0 – 30%.

Hodnotit budeme:

Unikátnost

Vyhodnotíme, do jaké míry je článek podobný originálu. Čím více slov a částí článku přepíšete, tím vyšší bude míra unikátnosti a tím vyšší bude i Vaše finanční odměna.

Kvalita

Budeme posuzovat, zda na sebe jednotlivé části článku navazují, zda článek dává smysl a jak článek zní.

Rozmanitost slov

Budeme posuzovat, jaká používáte slova a zda je text pestrý (z pohledu použití slov). Pokud je to možné, snažte se používat synonyma, odborné výrazy, atd., zkrátka pište tak, aby byl text pestrý.

Pokud se ve vašem přepisu vyskytuje 5x výraz „kvalitní“, nahraďte jej v některých případech za synonyma, například „hodnotný, prvotřídní, nezničitelný, nerozbitný, jakostní, perfektní, bezchybný..“.

Rozsah článků

Budeme samozřejmě kontrolovat rozsah článků. Přepis článku by neměl být výrazně kratší, než zadaný originál.

Formátování a nadpisy

Používejte formátování článku a nadpisy. Důležité či zajímavé části zvýrazněte tučným písmem. Rozdělte článek do odstavců. Používejte nadpisy (Nadpis 1 pro titulek článku, dále pak Nadpis 2 a Nadpis 3, případně také Nadpis 4 v obsahu článku). Používejte odrážky (seznamy). Uděláte tak článek zajímavější pro čtenáře. Pomocí formátování upoutáte jeho pozornost i v průběhu čtení článku.

Optimalizace článků pro vyhledávače (SEO)

Článek píšeme hlavně pro čtenáře. Tak aby pro ně byl zajímavý a dobře se jim četl. Nepostradatelnou součástí článků je ale také jejich optimalizace pro vyhledávače. Bez ní článek nikdo nenajde a nepřečte.

Použití klíčových slov

Součástí zadání článku bude vždy seznam klíčových výrazů (slov), na které se bude článek optimalizovat. Tyto výrazy je vhodné ve článku použít.

Seznam klíčových slov (výrazů)

Seznam klíčových výrazů bude mít dvě části: Hlavní klíčové výrazy (bude jeden, maximálně dva) a další klíčové výrazy. Hlavní klíčový výraz by se měl vyskytovat v titulku článku, a několikrát také v obsahu článku, v ideálním případě také v první větě článku. Další klíčové výrazy by se měly vyskytovat v obsahu článku (bude-li možné a vhodné je použít).

Nepřeháníme

S optimalizací článku pro vyhledávače, zejména tedy s použitím klíčových slov ve článku, to ale nepřehánějte. Pokud článek obsahuje kromě titulku další čtyři nadpisy, nemusí se v každém nadpisu vyskytovat klíčový výraz. Bylo by to přehnané a nepřirozené, což není ideální. Důležitější, než optimalizace, je to, jak bude článek působit na čtenáře. Text typu: „Pokládka parket není snadným úkolem. Zkušenější kutil zvládne pokládku parket svépomocí. Všem ostatním ovšem pro pokládku parket doporučuji využít specializovanou firmu zaměřenou na pokládku parket.“ je přehnaně optimalizovaný a nepůsobí přirozeně. Text je vhodnější napsat takto: „Pokládka parket není snadným úkolem. Zkušenější kutil ji zvládne realizovat svépomocí.  Všem ostatním ovšem doporučuji využít specializovanou firmu“.

Text tedy piště tak, aby se dobře četl. A bude-li to možné, snažte se při tom použít přirozeným způsobem zadané klíčové výrazy.

Různé pády a tvary klíčových výrazů

Klíčové výrazy můžete používat také v různých pádech. Pokud se klíčový výraz skládá z více slov, můžete, v případě potřeby, tato slova rozdělit jiným slovem (či dvěma až třemi slovy) nebo interpunkcí, například klíčový výraz „dřevěné podlahy Praha“ můžete použít takto: „dřevěné podlahy realizujeme nejčastěji Praze“ nebo „Nabízíme bezchybnou pokládku dřevěné podlahy (Praha a okolí)“ nebo „Nejpozději do 2 dnů zajistíme v rámci celé ČR pokládku vaší nové dřevěné podlahy, v Praze a blízkém okolí dokonce do 24 hodin“.

Pestrý text: synonyma, příbuzná slova

Pokud je to možné, snažte se používat nejen klíčové výrazy ze zadaného seznamu, ale také jejich synonyma, příbuzná slova atd., čím bude článek jazykově pestřejší, tím bude hodnotnější z hlediska optimalizace pro vyhledávače a tím vyšší odměnu za článek získáte. Pokud máte ve článku použít například výraz „dřevěné podlahy“, snažte se, bude-li to možné a vhodné, použít také např. výrazy „podlahy ze dřeva, masivní podlahy, parkety, dřevo, dubové podlahy, buková podlaha, smrková podlaha, třívrstvá dřevěná podlaha, dvouvrstvá dřevěná podlaha, podlahové krytiny ze dřeva, ap.“.

Další informace:

Zanechte nám na sebe kontakt

(ozveme se během 24 hodin)

© 2006-2023 Smartim, s.r.o.

Facebook Instagram Twitter IN
zavřít

Kontaktujte nás

Vymyslíme pro Vás efektivní řešení..